Snagom vjere do savršenstva duše - osvrt na program

O programima
Typography

 

2008. godine javila se ideja za pokretanje serijala tribina u gradu Bihaću, gdje bi se građanima grada Bihaća jednom sedmično omogućilo kvalitetno predavanje, a nakon tog predavanja druženje nastavilo uz kahvu i čaj.

Tematika koje bi te tribine obrađivale bile bi odgojno-edukativnog karaktera, jer se osjetila velika potreba za duhovnim temama, za jednostavnim pristupima svakodnevnim temama koje će svako razumjeti i putem tih tribina „puniti baterije svoje duhovnosti“.

Ideja je ubrzo pretočena u stvarnost i početkom oktobra 2008. udruženje je otpočelo sa prvom tribinom koja je realizovana u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Odaziv građana je bio odličan i nakon toga su uslijedile desetine drugih tribina, a do sada je realizovano više od 180 različitih tribina.

Po običaju, tribine se organizuju utorkom, počevši od oktobra mjeseca pa sve do kraja aprila, tako da se u svakoj sezoni realizuje 25 tribina.

Na tribinama, u prosjeku, prisustvuje između 50-100 prisutnih. Kada se poklopi dosta faktora, broj prisutnih se znatno poveća u odnosu na prosjek.

Veoma bitno za istaći je da su sve tribine realizovane na volonterskoj bazi, što je možda i tajna njihovog velikog uspjeha. Osim članova udruženja, značajna podrška realizaciji tribina dolazila je od strane studenata – volontera, posebno studenata Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, koji su uvijek bili na raspolaganju i uvijek se nesebično uključivali u pripremu samih tribina.

Gosti na tribinama su različiti profili stručnjaka: teolozi, psiholozi, sociolozi, neuropsihijatri, pravnici, ali i druge poznate ličnosti, što podrazumijeva da su teme koje se nude izuzetno šarolike i različite.

Ovu aktivnost, ne bez razloga, ističemo kao „najbolje mjesto za druženje u gradu“, jer su tribine upravo „najbolje mjesto za druženje u gradu“.